แนวทางขอวีซ่า เยอรมันไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนในช่วงวันหยุด

หากคุณต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป สิ่งที่ท่านจะต้องกังวลใจไม่น้อยก็คงจะหนีไม่พ้น การยื่นเรื่อววีซ่า เยอรมัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก พร้อมทั้งวันนี้เราก็มีกระบวนการยื่นวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวเยอรมัน มาดูกันเลยว่า จะต้องมีอะไรบ้างที่ท่านต้องเตรียม

 

 

ภาพถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

จะต้องมีภาพถ่ายให้เรียบร้อยก่อนเวลาที่ได้นัดโดยประมาณ 1 ชั่วดมง โดยใบที่ 1 จะติดกับใบขอยื่นของวีซ่า เยอรมัน พร้อมทั้งใบที่ 2 จะต้องเขียนชื่อ พร้อมทั้งนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเลขประจำตัวพาสปอร์ของท่านด้วย

 

แบบฟอร์มภายในการขอคำร้องขอวีซ่า เยอรมัน 1 ฉบับ

ภายในการกรอกข้อมูลออนไลน์ ให้มีความครบถ้วนจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งทำการปริ้นท์ออกมาทำการเซ็นต์ชื่อเหมือนลายเซ็นต์บนพาสปอร์ต พร้อมทั้งจะสามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากทางเว็บไซต์ทางสถานทูตเยอรมัน

 

มีการลงนามทราบในข้อปฎิบัติทางด้านกฎหมายภายในเยอรมัน

ซึ่งการยื่นขอวีซ่า เยอรมันจะต้องปฏิบัติตามกำหนดข้อกฎหมายมากมาย ในมาตรา 54 ข้อที่ 6 พร้อมทั้งมาตรา 55 โดยที่คุณเองอาจจะดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์สถานทูตเยอรมัน

 

เอกสารสำคัญภายในการทำงาน

การขอยื่นวีซ่า เยอรมัน จะต้องมีใบรับรองจากทางบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่ได้ระบุช่วงเวลาในการลางาน หรือว่าหากมีธุรกิจส่วนตัว ก็ใช้หลักฐานภายในการเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเอาไปยื่นของทำเรื่องขอวีซ่า นั่นเอง

 

พาสปอร์ตฉบับจริง

พาสปอร์ตฉบับจริง จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า รวมไปถึงเป็นพาสปอร์ตที่ได้มีการออกมาไม่เกิน 10 ปี พร้อมทั้งจะต้องมีอายุเกินอย่างน้อยโดยประมาณ 3 เดือน พร้อมกับสำเนาพาสปอร์ตพร้อมทั้งหน้าที่ ที่ได้ประทับตราภายในการเดินทาง

 

เอกสารสำคัญในการเปลี่ยนชื่อ พร้อมทั้งนามสกุล

เมื่อใดที่ต้องการจะทำการเรื่องขอวีซ่า เยอรมัน แต่ทว่าได้เปลี่ยนชื่อพร้อมทั้งนามสกุลไปแล้ว ก็ต้องมีหลักฐานที่แน่ชัด ว่าท่านเปลี่ยนชื่อพร้อมทั้งนามสกุลเป็นที่เรียบร้อย หากท่านมีก็นำมายื่นเรื่องได้เหมือนกัน

 

เพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังคิดต้องการจะทำการยื่นเรื่องขอวีซ่า เยอรมัน ก็ต้องมีข้อมูลมากมาย เหล่านี้กันด้วย เพื่อให้การยื่นเรื่องผ่านพ้นไปด้วยดี โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยยื่นเรื่อขอวีซ่าเรื่อง อาจจะยังไม่รู้ข้อกำหนดต่าง ๆ ก็ย่อมได้ เป็นเหตุให้ต้องมีการเรียนรู้หาข้อมูลก่อนที่จะเลือกทำวีซ่า พร้อมทั้งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดี ๆ ที่คุณเองไม่ควรพลาดเข้ากับการติดตาม โดยเฉพาะผู้ที่สนใจต้องการจะไปเที่ยวเยอรมันก็ต้องหันมาทำวีซ่ากันด้วย เพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบาย พร้อมทั้งมีการคุ้มครองคุณได้ภายในระยะการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ อีกด้วย

 

ที่มา https://www.thaivsa.com/